Sunday, 8 September 2013

Habis napas.


Adalah cuplikan. Kalimat. Halaman pertama dari seratusan halaman berikutnya. Awal dari sebuah akhir. Hal yang membuat habis napas dan hati. Cari cakap dengan yang bersangkutan. Hehe. Semoga betulan lekas selesai.

No comments:

Post a Comment